70 Shalawat Pilihan

70 Shalawat Pilihan

Seorang ulama dari Damaskus pernah ditanya: apakah shalawat atas Nabi saw, lebih utama daripada sedekah fadhu atau sebaliknya? Beliau menjawab: “Shalawat lebih utama.” Lalu beliau ditanya lagi, “Apa alasannya?” Beliau menjawab, “Suatu kewajiban yang dikerjakan oleh Allah sendiri, dan dilakukan pula oleh para malaikat-Nya, lalu Dia perintahkan pula kepada hamba-hamba-Nya, tentu tidak sama dengan kewajiban yang hanya diwajibkan-Nya atas hamba-hamba-Nya saja.” (AlQaul Al Badi)

Buku ini berisi 70 Shalawat Pilihan yang dinukil dari kitab-kitab klasik maupun kontemporer, lengkap dengnakeutamaan dan riwayat penggunanya. Inilah buku yang mesti dibaca oleh mereka yang inginmenambah wawasan dan memperoleh petunjuk praktis bershalawat atas Nabi saw.


Next book
Back to Blog